Symboler

Forklaring på symboler på kirkebænkene i Hejls Kirke