Kirkerne

Patoratet dækker 3 sogne, og dermed 3 sognekirker. De tre kirker er meget forskellige og har hver sin historie. - På de følgende sider kan se læse lidt om kirkerne historie, deres udsmykning og indretning.

Vejstup Kirke

Hejls Kirke

Taps Kirke