Dødsfald, begravelse og bisættelse

DØDSFALD, BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE
Ved et dødsfald kontaktes enten sognepræsten eller en bedemand, se www.bedemand.dk, senest 2 dage efter dødsfaldet. Kontaktes bedemanden først, hjælper denne med kontakt til sognepræsten og omvendt, også selvom afdøde ikke var medlem af Folkekirken. Bedemanden hjælper dig/jer med alt det praktiske i forbindelse med begravelsen. Sognepræsten hjælper med alt det praktiske med selv begravelses/bisættelseshandlingen.
I forbindelse med dødsfaldet og begravelsen/bisættelsen må du/I gerne overveje:

 • Har afdøde udfærdiget et 'Min sidste vilje' dokument?
 • Skal afdøde jordbegraves eller bisættes/brændes?
 • Skal højtideligheder være fra en kirke eller et kapel?
 • Hvornår ønskes højtideligheden afholdt?
 • Stillingtagen til gravsted og gravsten. Hertil kan graveren ved pågældende kirke kontaktes (se under 'Info' og 'Medarbejdere')

Når I/du kontakter sognepræsten aftaler vi en samtale, hvor jeg kommer ud til jer og taler med jer om selve begravelsen/bisættelsen og om afdøde (til talen ved højtideligheden). Denne samtale vare en til halvanden time.

Salmeforslag

- Der skal vælges fire salmer til en bisættelse, og fem til en begravelse# 26: Nærmere Gud til dig

# 31: Til himlene rækker din miskundhed Gud
# 36: Befal du dine veje
# 46: Sorrig og glæde de vandrer til hobe
# 49: Ingen er så tryg i fare
# 50: Under dine vingers skygge
# 52: Du Herre Krist
# 78: Blomstre som en rosengård
# 121: Dejlig er jorden
# 192: Hil dig frelser og forsoner
# 375 Alt står i Guds faderhånd
# 402: Den signede dag
# 540: En liden stund
# 552: Nu har du taget fra os
# 557: Her vil ties, her vil bies
# 571: Den store hvide flok vi se
# 674: Sov sødt barnlille
# 728: Du gav mig, o Herre
# 729: Nu falmer skoven
# 732: Dybt hælder året i sin gang
# 747: Lysets engel går med glans
# 749: I østen stiger solen op
# 750: Nu titte til hinanden
# 754: Se nu stiger solen
# 769: Sig månen langsomt hæver
# 770: Jeg er træt og går til ro
# 774: Den skønne jordens sol gik ned
#778: Fred hviler over land og by
# 779: Lyksalig, lyksalig
# 783: Kirkeklokke mellem ædle malme
# 784: Altid frejdig når du går
# 787: Du som har tændt millioner af stjerner

Du/I kan vælge en eller flere salmer, der har med den årstid eller den eventuelle højtid, som højtideligheden finder sted i forbindelse med, fx jul, påske, pinse, høst, forår osv. For at høre og læse salmerne eller for at få flere idéer se: www.dendanskesalmebogonline.dk og/eller www.www.hojskolesangbogen.dk

Bisættelsesliturgi
Kisten står i kirken inden bisættelsen begynder. Pårørende og resten af begravelsesfølget er i kirken. Pårørende kan sidde på forreste kirkebænk eller stå i våbenhuset og tage imod.

 • - Orgelforspil
 • - Første salme
 • - Hilsen og bøn
 • - Læsning fra Bibelen
 • - Trosbekendelsen
 • - Anden salme
 • - Begravelsestale
 • - Tredje salme
 • - Lovprisning
 • - Jordpåkastelse
 • - Bedeslag og stilhed
 • - Bøn og velsignelse
 • - Fjerde salme
 • - Evt. meddelelse
 • - Orgelefterspil - Herunder rejser menigheden sig op. De, der skal bære kisten går hen til kisten, og bærer den ud. Præsten og kirkesangeren går forrest, derefter bæres kisten, og derefter øvrige pårørende. Præsten og kirkesangeren viser vejen til ligvognen. De, der bærer kisten sætter kisten ind i bilen. Her kan der lægges roser på kisten inden bildøren lukkes, og bilen kører

 

Begravelsesliturgi
Kisten står i kirken inden begravelsen begynder. Pårørende og resten af begravelsesfølget er i kirken. Pårørende kan sidde på forreste kirkebænk eller stå i våbenhuset og tage imod.

 • - Orgelforspil
 • - Første salme
 • - Hilsen og bøn
 • - Læsning fra Bibelen
 • - Trosbekendelsen
 • - Anden salme
 • - Begravelsestale
 • - Tredje salme
 • - Bøn og velsignelse
 • - Fjerde salme
 • - Evt. meddelelse
 • - Orgelefterspil - Herunder rejser menigheden sig op. De, der skal bære kisten går hen til kisten, og bærer den ud. Præsten og kirkesangeren går forrest, derefter bæres kisten, og derefter øvrige pårørende. Præsten og kirkesangeren viser vejen til graven. De, der bærer kisten sænker kisten ned i graven.
 • - Lovprisning
 • - Jordpåkastelse
 • - Bedeslag og stilhed
 • - Bøn og velsignelse
 • - Femte salme
 • - Herefter kan der kastes roser ned på kisten