Diverse liturgier

Fromesse i Vejstrup/Hejls/Taps kirker

 • - Præludium
 • - Indgangsbøn ved kirkesanger
 • - Første salme
 • - Hilsen (svar: 'og med din Ånd)
 • - Bøn (svar 'Amen')
 • - Læsning
 • - Trosbekendelsen synges af alle
 • - Anden salme
 • - Evangelielæsning (svar: 'Gud være lovet ...')
 • - Prædiken, meddelelser, apostolsk velsignelse
 • - Tredje salme
 • - Kirkebøn (svar: 'Amen')
 • - Fadervor (svar: 'Amen')
 • - Velsignelsen (svar: trefoldigt 'Amen')
 • - Fjerde salme
 • - Udgangsbøn ved kirkesanger
 • - Postludium

 

Højmesse i Vejstrup/Hejls/Taps Kirker

 • - Præludium
 • - Indgangsbøn ved kirkesanger
 • - Første salme
 • - Hilsen (svar: 'og med din Ånd)
 • - Bøn (svar: 'Amen')
 • - GT læsning
 • - Anden salme
 • - NT læsning
 • - Trosbekendelsen synges af alle
 • - Tredje salme
 • - Evangelielæsning (svar: 'Gud være lovet...')
 • - Prædiken, kirkebøn, meddelelser, apostolsk velsignelse
 • - Fjerde salme
 • - Nadver (Liturgi A, 1. vers af 'O, du Guds Lam' inden vi går op)
 • - Nadververs efter nadveren
 • - Bøn (svar: 'Amen')
 • - Velsignelsen (svar: trefoldigt 'Amen')
 • - Femte salme
 • - Udgangsbøn ved kirkesanger
 • - Postludium

 

Dåb i Vejstrup/Hejls/Taps Kirker ved fromesser

 • - Præludium (dåbsforældre og præst kommer ind)
 • - Indgangsbøn af kirketjeneren
 • - Første salme
 • - Hilsen (svar: 'og med din ånd')
 • - Bøn (svar: Amen)
 • - Læsning
 • - Dåbssalme (oftest # 448)
 • - Dåbstale (ca. 500 anslag)
 • - Dåben
 • - Salme før prædiken
 • - Evangelielæsning (svar: 'Gud være lovet ...')
 • - Prædiken, kirkebøn, meddelelser, apostolsk velsignelse
 • - Salme efter prædiken
 • - Bøn (svar: 'Amen')
 • - Velsignelsen (svar: 'Amen, Amen, Amen')
 • - Udgangssalme
 • - Udgangsbøn ved kirkesanger
 • - Postludium (dåbsforældre og præst ud)

 

Dåb i Vejstrup/Hejls/Taps Kirker ved højmesser

 • - Præludium (dåbsforældre og præst kommer ind)
 • - Indgangsbøn af kirketjeneren
 • - Første salme
 • - Hilsen (svar: 'og med din ånd')
 • - Bøn (svar: Amen)
 • - Læsning
 • - Dåbssalme (oftest # 448)
 • - Dåbstale (ca. 500 anslag)
 • - Dåben
 • - Salme før prædiken
 • - Evangelielæsning (svar: 'Gud være lovet ...')
 • - Prædiken, kirkebøn, meddelelser, apostolsk velsignelse
 • - Salme efter prædiken
 • - Nadver (Liturgi A, 1. vers af 'O, du Guds Lam' inden vi går op)
 • - Nadververs efter nadveren
 • - Bøn (svar: 'Amen')
 • - Velsignelsen (svar: 'Amen, Amen, Amen')
 • - Udgangssalme
 • - Udgangsbøn ved kirkesanger
 • - Postludium (dåbsforældre og præst ud)

 

Vielse i Vejstrup/Hejls/Taps Kirker

 • - Postludium (Bruden og 'faderen' ind)
 • - Første salme
 • - Hilsen (uden korsvar)
 • - Bøn (uden korsvar)
 • - Læsninger
 • - Anden salme
 • - Bryllupstale
 • - Tilspørgsel
 • - Forbøn
 • - Tredje salme
 • - Bøn (uden korsvar)
 • - Velsignelsen (svar: 3 x Amen)
 • - Fjerde salme
 • - Postludium (brudeparret går ud)

 

Begravelse i Vejstrup/Hejls/Taps Kirker

 • - Præludium
 • - Første salme
 • - Hilsen (uden korsvar)
 • - Bøn (uden korsvar)
 • - Læsning
 • - Trosbekendelsen (siges)
 • - Anden salme
 • - Begravelsestale
 • - Tredje salme
 • - Bøn (uden korsvar)
 • - Velsignelse (svar: 3 x Amen)
 • - Fjerde salme
 • - Meddelelse
 • - Postludium (kisten bæres ud - præst og kirkesanger går forrest)

__________________ På kirkegården _____________________

 • - Lovprisning og jordpåkastelse
 • - Bedeslag
 • - Fadervor
 • - Apostolsk velsignelse
 • - Femte salme
 • - Evt. blomster på kisten

 

Bisættelse i Vejstrup/Hejls/Taps Kirker

 • - Præludium
 • - Første salme
 • - Hilsen (Uden korsvar)
 • - Bøn (Uden korsvar)
 • - Læsning
 • - Trosbekendelsen (siges)
 • - Anden salme
 • - Begravelsestale
 • - Tredje salme
 • - Lovprisning og jordpåkastelse
 • - Bedeslag
 • - Fadervor (uden svar)
 • - Velsignelse (svar: 3 x Amen)
 • - Fjerde salme
 • - Meddelelse
 • - Postludium (kisten bæres ud - præst og kirkesanger går forrest)

--------------------- Ved bilen --------------------

 • - Kirkeklokker mens folk går ud
 • - Kisten sættes ind
 • - Evt. blomster på kisten
 • - Bilen kører

 

Eksempel på aftensgudstjeneste

Menigheden står op under salmerne

 • - Præludium
 • - Indgangsbøn
 • - Salme
 • - Læsning
 • - Trosbekendelse
 • - Salme
 • - Fortælling
 • - Musik/sang
 • - Læsning
 • - Salme
 • - Bøn og Fadervor
 • - Velsignelse (med kor svar)
 • - Salme
 • - Udgangsbøn
 • - Postludium

 

Eksempel på musik/stillegudstjeneste

Menigheden står op under salmerne

 • - Orgel
 • - Bøn
 • - Salme
 • - Læsning
 • - Orgel
 • - Bøn
 • - Salme
 • - Læsning
 • - Orgel
 • - Bøn
 • - Salme
 • - Velsignelse

 

Eksempel på børnegudstjeneste

 • - Velkomst
 • - Bedeslag
 • - Præludium
 • - Indgangsbøn
 • - Salme
 • - Evangelielæsning
 • - Salme
 • - Fortælling
 • - Salme
 • - Fadervor
 • - Velsignelse
 • - Salme
 • - Udgangsbøn
 • - Postludium

 

Nadver - efter nadverindledning A

 • - Salme efter prædiken
 • - Fri nadverindledning ved præsten
 • - Nadverbøn med Amen-svar
 • - Fadervor med Amen-svar
 • - Indstiftelsesordene
 • - Første vers af O, du Guds Lam (lige efter vinen er indstiftet, men præsten stadig står med kalken, og inden menigheden går til alteret)
 • - Menigheden går op
 • - Organisten spiller under nadveren
 • - Nadververs (når menigheden er kommet på plads)
 • - Bøn med Amen-svar
 • - Velsignelse med Amen-svar
 • - Udgangssalme

 

Eksempel på lørdagsdåb/dåb udenfor gudstjenesten

 • - Præludium
 • - Indgangsbøn
 • - 1. salme
 • - Hilsen (uden svar)
 • - Bøn
 • - 2. salme # 448: Fyldt af glæde
 • - Dåbstale
 • - Dåben
 • - Bøn
 • - Velsignelse
 • - 3. Salme
 • - Udgangsbøn
 • - Postludium