Nyheder

Sogneformiddag


Tirsdag den 24. april kl. 10.00 - 12.00 i Hejls Præstegård

Tidl. sognepræst Poul Larsen holder foredrag om emnet "Herrens Veje"

Herudover skal vi synge, drikke kaffe og hav tid til gode samtaler.

Mød op til en hyggelig formiddag.

Har man brug for kørsel kontakt formaand Jørgen Dahl på telf. 24 42 64 88.

Sogneformiddagene ledes af vores sogne- kulturmedarrvejder Goulnar Christensen.