Nyheder

Afsked med Sussi N. Kristensen


Efter gudstjenesterne i Vejstrup og Hejls kirker den 18. marts

Som konsekvens af, at Henrik Vestergaard Jørgensen pr. 1. august 2015 blev frikøbt af stiftet til ansættelse i en 50 procents stilling i Haderslev Stifts Skole/Kirketjeneste, blev Sussi Kristensen pr. 15. september ansat i en 50 procent stilling, så længe Henrik Vestergaard Jørgensen var frikøbt af stiftet.

Da Henrik Vestergaard Jørgensen vender tilbage til sit embede pr. 1. april i år, indebærer dette, at Sussi Kristensen samtidig ophører i sin midlertidige ansættelse.

Umiddelbart efter fromessen i Vejstrup Kirke og højmessen i Hejls Kirke søndag d. 18. marts vil der i våbenhuset være et lille traktement, hvorunder der vil blive lejlighed til at tage afsked med Sussi Kristensen.

Jørgen Dahl